Ładowanie

Centrum Badawczo-Rozwojowe WIPASZ S.A. w Warnikajmach

Wartość projektu: 28 826 473,81

Wkład Funduszy Europejskich: 8 628 684,09 zł

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. w Warnikajmach (Polska, województwo warmińsko-mazurskie, powiat kętrzyński, gmina Korsze) i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów oraz innowacji procesowych. W ramach projektu Beneficjent wybuduje Laboratorium Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Pasz, Laboratorium Biologicznej Oceny Właściwości Pasz oraz Zaplecze Bioasekuracyjno-Biurowe. W ramach środków własnych Beneficjent zakupił grunty na potrzeby realizacji niniejszego projektu. Ponadto WIPASZ S.A. zakupi linię do produkcji mieszanek paszowych i dodatków do pasz, wyposaży Laboratorium Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Pasz, Zaplecze Bioasekuracyjno-Biurowe oraz Laboratorium Biologicznej Oceny Właściwości Pasz w niezbędne urządzenia.

WIPASZ S.A. w nowo wybudowanym i wyposażonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, opracuje takie produkty i technologie, które wpłyną pozytywnie na jakość odżywczą, konsumpcyjną i przetwórczą (technologiczną) mięsa wieprzowego oraz na jego bezpieczeństwo zdrowotne. W nowoczesnym Centrum Badawczo-Rozwojowym wyposażonym w niezbędny sprzęt, Beneficjent opracuje innowacyjne technologie uszlachetniania krajowych nasion roślin bobowatych (bobiku, grochu, łubinu wąskolistnego) oraz wykorzysta je w pełnoporcjowych mieszankach dla tuczników. Ponadto określi efektywność stosowania granulowanych mieszanek paszowych zawierających w swoim składzie uszlachetnione krajowe źródła białka roślinnego w technologii 3-fazowego systemu żywienia tuczników i produkcji mięsa wieprzowego wysokiej jakości bez użycia pasz GMO oraz określi efektywność preparatów mikrobiologicznych i fitobiotyków w redukcji użycia antybiotyków paszowych w cyklu produkcji świń i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Planowane efekty projektu:

Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. wyposażonego w niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów oraz innowacji procesowych

Innowacje produktowe:

  • Wprowadzenie 9 granulowanych pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla świń z udziałem: uszlachetnionych nasion bobiku, grochu i łubinu wąskolistnego zastępujących białko soi genetycznie modyfikowanej (GMO),
  • Wprowadzenie preparatów mikrobiologicznych (probiotyku i eubiotyku) stanowiących alternatywę do antybiotykowych stymulantów wzrostu (ASW)
  • Wprowadzenie preparatów mieszanki ziołowej opartych na standaryzowanych wyciągach ziół stanowiący również alternatywę do antybiotykowych stymulatorów wzrostu, jako dodatek do pasz.

Innowacje procesowe:

  • Wprowadzenie udoskonalonej technologii produkcji pełnoporcjowych mieszanek paszowych bez surowców GMO,
  • Wprowadzenie nowej technologii 3-fazowego systemu żywienia tuczników i produkcji mięsa wieprzowego bez pasz GMO.

 

 

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie).

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek.

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki.

 

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00
 

 

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie). 

 

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka. 


Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. 

 

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek. 

 

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.