Aktualności

  1. Strona główna
  2. O nas
  3. Aktualności
  4. Wzorcowy model hodowli Kurczaka Polskiego

04.06.2024

Wzorcowy model hodowli Kurczaka Polskiego

Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego nr umowy POIR.01.01.01-00-1071/19, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W wyniku realizacji projektu „Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego”, stworzyliśmy innowacyjny Model Chowu Polskiego Kurczaka. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy receptury pasz dla kurcząt rzeźnych ze zredukowanym poziomem śruty sojowej o około 50% przy udziale krajowych źródeł białka.

W ramach projektu zaprojektowaliśmy od podstaw nowoczesne obiekty inwentarskie wraz z zapleczem technologicznym, które w połączeniu z nowatorską organizacją pracy w cyklu produkcyjnym kurcząt rzeźnych pozwalają na realizację optymalnej i wystandaryzowanej pod względem jakościowym i uzasadnionej ekonomicznie hodowli. Dodatkowo przeprowadzono 14 doświadczeń żywieniowych na skalę przemysłową z udziałem krajowych źródeł białka, co pozwoliło na wskazanie najbardziej obiecujących komponentów pod względem stopnia redukcji śruty sojowej w recepturach przy zachowaniu wyników produkcyjnych na wysokim poziomie.

Oferta sprzedaży Modelu, w postaci kompletnego opracowania pozwalającego na wdrożenie wyników projektu, skierowana jest do hodowców drobiu zainteresowanych zwiększeniem skali swojej działalności oraz rolników bądź hodowców dywersyfikujących prowadzoną działalność.

 

Kontakt:

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

Dawid Leski

dawid.leski@wipasz.pl