Convenience

W ofercie znajdują się produkty pełnomięśniowe oraz formowane, przygotowane w różnych systemach panierowania i marynat.