Zastrzeżenia prawne

  1. Strona główna
  2. Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są zgodne z ich obecnym stanem, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych. Zamieszczane informacje mogą zawierać nieścisłości i błędy drukarskie. WIPASZ Spółka Akcyjna (dalej: spółka) może według własnego uznania wprowadzać zmiany do informacji, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie części niniejszej strony internetowej mogą również zostać zamknięte przez spółkę w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Powyższe obejmuje informacje przekazywane klientom korzystającym z usług on-line. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany informacji przekazywanych za pośrednictwem jej strony internetowej w wyniku zamieszczenia dodatkowych danych.

Spółka zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany informacji dotyczących cen i działań promocyjnych które zostaną̨ umieszczone na stronie www. Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu strat, bezpośrednich lub pośrednich, jakie mogą wynikać z wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub na innej stronie internetowej, która może być z nią powiązana. Obejmuje to miedzy innymi utratę zysków, poniesienie dodatkowych kosztów, zakłócenie działalności, utratę programów lub innych danych dotyczących systemu obsługi informacji o użytkownikach lub szkody wyrządzone w tym zakresie. Linki do innych stron internetowych zamieszczane są wyłącznie dla wygody.

Spółka nie potwierdza, ani też nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie tego rodzaju stron internetowych. Spółka nie potwierdza, ani też nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu wystąpienia wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej i innych powiązanych z nią stronach.

Treść niniejszej strony internetowej podlega prawom autorskim znajdującym się w posiadaniu spółki z zastrzeżeniem wszelkich praw. Niektóre części niniejszej strony internetowej mogą jednakże zawierać wizerunki lub teksty podlegające prawom autorskim znajdującym się w posiadaniu osób, które dostarczyły powyższe wizerunki lub teksty.