Projekty unijne

  1. Strona główna
  2. O nas
  3. Projekty unijne

Kwasówka

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

Cel projektu: W wyniku zaplanowanych w Projekcie prac B+R opracowany zostanie innowacyjny, kompleksowy model hodowli Kurczaka Polskiego.

Planowane efekty: W ramach prac B+R Wipasz wypracuje wzorcowy model wystandaryzowanej pod względem jakościowym i uzasadnionej ekonomicznie hodowli Kurczaka Polskiego. Rozwiązanie Wipasz będzie obejmowało receptury żywieniowe oparte na krajowych źródłach białka, rozwiązania architektoniczne budynków inwentarskich oraz założenia dotyczące technologii i wyposażenia. Wdrożenie na rynek niedostępnego dotychczas wystandaryzowanego modelu produkcji Kurczaka Polskiego.

Wartość projektu: 15 489 200,70 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 6 195 680,30 zł