Kariera

  1. Strona główna
  2. Kariera
  3. Pracownik Ekipy Myjącej

10.07.2024

Pracownik Ekipy Myjącej

Opis stanowiska:

– Mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń na produkcji

– Przestrzeganie procedur mycia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych.

– Dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu czystości oraz higieny i stała ich kontrola.

Wymagania:

– Odpowiedzialności, rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków, spostrzegawczości oraz dokładności

– Motywacji do pracy – wierzymy, że człowiek to inwestycja, dlatego chcemy współpracować i rozwijać się z Tobą jak najdłużej

Naszym kandydatom oferujemy:

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

– Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy

– Prywatną opiekę medyczną

– Wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych;

– Benefity pracownicze

– Posiłki regeneracyjne

– Szkolenia i rozwój;

– Wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy;

– Ciekawą i pełną wyzwań pracę

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.