Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Operator wózka widłowego wysokiego składowania

10.07.2024

Operator wózka widłowego wysokiego składowania

Opis stanowiska:

 • praca w Dziale Magazynu związana z ustawianiem towaru na regałach za pomocą wózka widłowego;
 • ustawianie towaru zgodnie z przyjętymi lokalizacjami regałowymi;
 • należyte zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • kontrola stanów magazynowych;
 • wydawanie towaru wg zasady FIFO;

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w magazynie wysokiego składowania minimum 6 miesięcy;
 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych zakończone  

egzaminem UDT;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • doświadczenie w pracy ze skanerem mobilnym;
 • gotowość do podjęcia pracy 3- zmianowej;
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, uczciwość;

Naszym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy;
 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych;
 • benefity pracownicze
 • prywatną opiekę medyczną
 • posiłki regeneracyjne;
 • szkolenia i rozwój;
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę;

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.