Kariera

  1. Strona główna
  2. Kariera
  3. Młodszy specjalista ds. finansów i analiz

29.02.2024

Młodszy specjalista ds. finansów i analiz

Opis stanowiska:

-udział w sporządzaniu raportów i analiz finansowych,
– przygotowywanie prezentacji na potrzeby działu i Spółki,
– wsparcie w zakresie zawierania oraz obsługi umów leasingu/umów   ubezpieczeniowych,

-udział w projektach pozyskiwania i  rozliczania dofinansowania

Wymagania:

 –  wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie finansów i ekonomii,
–   dokładność, inicjatywa i samodzielność w działaniu,
–   znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
–   komunikatywność oraz umiejętność wyciągania wniosków,
–   otwartość na szkolenia i rozwój

Naszym kandydatom oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w nowoczesnej firmie

– pakiet socjalny

– szkolenia i rozwój

– wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy,

– wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych,

– ciekawą, pełną wyzwań pracę,

– prywatną opiekę medyczną

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji procesu rekrutacji.”                                                                  

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:

 

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@wipasz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
3) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne
5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                         

  8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.