Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Kontroler jakości

07.06.2024

Kontroler jakości

Opis stanowiska:

 

 • Prowadzenie kontroli procesu produkcyjnego zgodnie z ustalonym planem kontroli
 • Prowadzenie kontroli międzyoperacyjnych i końcowych produkowanych wyrobów
 • Kontrola znakowania produktów gotowych
 • Prowadzenie kontroli higieny personelu
 • Kontrola obszarów produkcyjnych i magazynowych pod kątem spełniania wymagań w zakresie higieniczno-sanitarnym
 • Współpraca z nadzorem produkcji w zakresie poprawy warunków produkcyjnych, jakości wyrobów i podejmowanych działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności
 • Ocena organoleptyczna prób przechowalniczych
 • Kontrola przestrzegania zasad identyfikowalności wyrobu
 • Kontrole produktów w ramach badania KPI
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu jakości (wstępnych i doskonalących) dla pracowników zakładu
 • Weryfikacja odbiorów czystości po myciu i dezynfekcji zakładu
 • Pobieranie prób do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych
 • Pobieranie wymazów czystościowych
 • Prowadzenie oznaczeń metodą PCR

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie- technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w branży spożywczej- wymagane
 • Znajomość wymagań dot. produkcji i znakowania wyrobów pochodzenia zwierzęcego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność

Naszym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych;
 • benefity pracownicze
 • szkolenia i rozwój;
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.