Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Kontroler jakości

05.04.2024

Kontroler jakości

Opis stanowiska:

 • kontrola jakościowa produktów;

 • kontrola procesu produkcyjnego;

 • kontrola produkcji pod kątem wymagań w zakresie higieniczno-sanitarnym;

 • współpraca z nadzorem produkcji w zakresie poprawy warunków produkcyjnych, jakości wyrobu i podejmowanych działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności;

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych;

 • prowadzenie dokumentacji systemowej;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie – mile widziane kierunki: technologia żywności, żywienie człowieka lub kierunki pokrewne;

 • znajomość wymagań dot. produkcji i znakowania wyrobów pochodzenia zwierzęcego;

 • znajomość systemu HACCP/GMP/GHP w produkcji;

 • doświadczenie w branży spożywczej – mile widziane;

 • dobra znajomość obsługi komputera;

 • komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność:

  praca w systemie III zmianowym (22:00-06:00; 06:00-14:00; 14:00-22:00)

Naszym kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o polskim kapitale;

 • konkurencyjne wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy;

 • pakiet socjalny (m.in. karty MultiSport, dofinansowanie do świąt, dodatkowe ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne, posiłki regeneracyjne);

 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych;

 

Dołącz do nas i przekonaj się, że współpraca z Wipasz oznacza stabilność i ciągły rozwój!

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.