Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Kierownik budowy

02.04.2024

Kierownik budowy

Opis stanowiska:

Twój zakres obowiązków

 • koordynacja i nadzór nad robotami budowlanymi,
 • realizacja budowy zgodnie z harmonogramem i projektem,
 • praca w delegacji na terenie całej Polski,
 • kontakt z organami administracyjnymi,
 • współpraca z wykonawcami,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • raportowanie postępów prac do Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji,
 • bieżąca kontrola kosztów, raportowanie poniesionych kosztów inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w procesie wyboru oraz przygotowania umów z wykonawcami robót.

Wymagania:

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w budownictwie przemysłowym lub kubaturowym,
 • dyspozycyjność do pracy w delegacji,
 • zaangażowanie, chęć do rozwijania swojej wiedzy i poznawania nowych technologii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Naszym kandydatom oferujemy:

To oferujemy

 • wynagrodzenie w formie podstawy i premii,
 • możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • przyjazną i partnerską atmosferę w pracy,
 • zwrot kosztów poniesionych z tytułu członkostwa PIIB,
 • telefon, komputer służbowy,
 • samochód służbowy,
 • dofinansowanie do zajęć sportowych (karty fitprofit),
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • spotkania integracyjne.

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.