Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Główny Energetyk

19.01.2024

Główny Energetyk

Opis stanowiska:

 • zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego powietrza, chłodu;

 • prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń oraz infrastruktury elektrycznej i elektroenergetycznej;

 • tworzenie harmonogramów remontów, przeglądów, pomiarów i konserwacji urządzeń i sieci energetycznych przy uwzględnieniu planów produkcji;

 • planowanie, wdrażanie i monitorowanie wydatków z zakresu energii elektrycznej;

 • nadzór oraz koordynowanie prac podległego działu;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika, automatyka, elektronika i telekomunikacja;

 • wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 • uprawnienia SEP typu „E” i „D”;

 • uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne typu „D”;

 • biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną;

 • dobra znajomość wymagań prawnych w obszarze prawa energetycznego;

 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

Naszym kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w nowoczesnej firmie;
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy;
 • pakiet socjalny oraz dodatkowe ubezpieczenie;
 • szkolenia i rozwój zawodowy;
 • praca w gronie doświadczonych specjalistów;

 

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.