Ładowanie

Pasze

Indyki

Kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego indyków jest jak najniższe spożycie paszy z jednoczesnym zachowaniem prawidłowej zdrowotności i kondycji ptaków. Nasz program żywieniowy pozwala osiągnąć wysoką wydajność rzeźną przy wyrównanym tempie wzrostu.

Parametry receptur naszych pasz odnoszą się głównie do genetycznego potencjału indyków ras ciężkich. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój naszej podstawowej linii żywienia indyków: IBN

Na skuteczny program żywieniowy indora składa się siedem pasz (kolejno IBN-1, IBN-2 itd.) o strukturze dostosowanej do wieku ptaków.

Gwarantujemy dużą elastyczność dostosowania żywienia do indywidualnych potrzeb i problemów w trakcie tuczu indyków, poprzez możliwość stosowania pasz specjalnych, dopasowanych do sytuacji na fermie:

  • Pasza Pro – stosowana, gdy pojawia się problem mokrej ściółki, zawiera dodatki działające przeciwbiegunkowo
  • Pasza Plus – pasza wzmocniona , stosowana na stadach zdrowych wykazujących niedowagę
  • Pasze Spec – odpowiadające na specyficzne problemy stad np.: brak apetytu, kanibalizm, zjadanie ściółki itp.

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00
 

 

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie). 

 

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka. 


Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. 

 

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek. 

 

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.