Ładowanie

Pasze

Bydło mleczne

Produkty dostępne w standardzie BEZ GMO

 

Wimilk

 

Mieszanki uzupełniające

 • linia Wimilk S – linia pasz wysokoenergetycznych dla krów wysokoprodukcyjnych z dużym udziałem chronionego białka sojowego, formułą BIOLTAN, tłuszczem chronionym, drożdżami hydrolizowanymi oraz wysokim poziomem chronionej niacyny.
 • linia Wimilk C – linia pasz dla krów wysokoprodukcyjnych żywionych dawkami o dużej koncentracji skrobi stworzona z wykorzystaniem formuły BIOLTAN oraz chronionego białka sojowego. Dzięki zastosowaniu buforu z alg morskich z dodatkiem morskiego tlenku magnezu oraz żywych kultur drożdży skutecznie zapobiega kwasicy żwacza i poprawia strawność włókna.
 • linia Wimilk 20 Max - specjalistyczne mieszanki z dodatkiem chronionej metioniny i lizyny dla krów.
 • WIMILK MAX AMINO o najwyższym potencjale produkcyjnym.
 • linia Wimilk Met+ Lizyna i Wimilk – specjalistyczne mieszanki paszowe dla krów wysokoprodukcyjnych zawierające zbilansowane dawki chronionej metioniny i lizyny.
 • linia Wimilk Extra Energia – linia pasz wysokoenergetycznych z wysokim udziałem skrobi jelitowej do bilansowania dawek opartych na sianokiszonkach.
 • linia Wimilk Komplet – linia pasz wzbogaconych formułą BIOLTAN z dodatkiem biotyny i cynku organicznego w postaci chelatu aminokwasowego. Redukuje poziom komórek somatycznych w mleku i poprawia stan racic.
 • linia Wimilk Farm Extra – linia mieszanek o wyższej zawartości skrobi i białka żwaczego.
 • linia Wilmilk Farm – linia pasz ekonomicznych.
 • linia Cornmilk – mieszanki o wysokiej zawartości skrobi jelitowej.

Koncentraty białkowe i korektory

 • Wimilk K2 – koncentrat białkowy (38% białka ogólnego) z wysokim poziomem białka jelitowego, w którym zastosowaliśmy chronione białko sojowe, jednocześnie zapewniając prawidłowy bilans azotu w żwaczu. Wzbogacony wysoką dawką chronionej niacyny, wpływającej na zwiększenie produkcji mleka.
 • Extramilk 35, 37, 39 – koncentraty (35, 37, 39% białka ogólnego) dostarczający optymalną ilość białka jelitowego i wysoką podaż azotu w żwaczu.
 • Mocny 40 i 50 – mieszanki do korygowania zawartości białka szybko degradowanego wżwaczu, przeznaczone do stosowania w dawkach z dużą zawartością energetycznych pasz objętościowych.
 • Aminopass – białko sojowe chronione.
 • Rapass – białko rzepakowe chronione.
 • Dynamilk – korektor energetyczny do stosowania jako dodatek ograniczający deficyt energetyczny u krów mlecznych w początkowej fazie laktacji.

Pasza okołowycieleniowa

 • Startmilk – mieszanka do stosowania w okresie okołoporodowym zarówno przed, jak i po wycieleniu. Zawiera glikol propylenowy zapobiegający dużym wahaniom glukozy we krwi, a także tłuszcz i białko chronione. Wyróżnia się wysokim poziomem chronionej metioniny, chronionej niacyny oraz beta-karotenu.

Dodatki mineralno-witaminowe

Innowacyjne produkty zawierające mikrokapsułkowane, chronione witaminy i pierwiastki śladowe w formie chelatów aminokwasowych.

 • Foscalwit - premiks z podwyższoną zawartością fosforu.
 • Foscalwit Mineralmilk Karoten - premiks z podwyższoną zawartością fosforu z dodatkiem betakarotenu.
 • Mlekowit – podstawowy premiks dla krów w laktacji.
 • Mlekowit Mg – zawiera dodatkowo 9.procentowy udział magnezu i przeciw działawystąpieniu tężyczki pastwiskowej.
 • Mlekowit Sac – premiks z żywymi kulturami drożdży, biotyną i chronioną niacyną.
 • Somawit – specjalistyczny dodatek mineralno- witaminowy redukujący poziom komórek somatycznych w mleku.
 • TMR Karoten Profi – zawiera β-karoten oraz chelaty miedzi, cynku i manganu. Poprawia parametry rozrodu.
 • TMR Sac Profi - zawiera β-karoten oraz chelaty miedzi, cynku i manganu oraz żywe kultury drożdży.
 • Pauzawit – produkt dla krów w okresie zasuszenia.

Bufory – związki stabilizujące i stymulujące pracę żwacza.

Buformilk

Zalety stosowania tych produktów to poprawa strawności dawki, podniesienie energetyczności dawki, wyższa produkcja mleka o wyższym poziomie białka, zwiększenie pobrania suchej masy, poprawa statusu immunologicznego krów.

 • Foscalwit Mineralmilk - premiks o podwyższonym poziomie fosforu dla krów mlecznych.
 • Foscalwit Mineralmilk Karoten - premiks o podwyższonym poziomie fosforu i beta-karotenu dla krów mlecznych.
 • Bufor Mix – skuteczna mieszanina kwaśnego węglanu sodowego, alg morskich,morskiego tlenku magnezu oraz kredy; szybko przywraca właściwe pH treści żwacza.
 • Bufor Mix Sac – łączy w sobie skuteczność chemicznego działania związków zawartych wprodukcie Bufor Mix z biologiczną aktywnością żywych kultur drożdży.
 • Acid Buf – skuteczny preparat do walki z kwasicą na bazie alg morskich.
 • Sac Rum – żywe kultury drożdży w formie profesjonalnej przedmieszki. Pomaga odkwaszać żwacz i stymuluje wzrost jego mikroflory.
 • Sac Rum 100 - żywe kultury drożdży w formie skoncentrowanej przedmieszki.
 • Corn booster – dodatek zawierający enzymy poprawiające strawność skrobi i włókna kukurydzianego.
 • Combo booster – dodatek zawierający enzymy poprawiające strawność skrobi i włókna kukurydzianego z dodatkiem żywych kultur drożdży.

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00
 

 

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie). 

 

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka. 


Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. 

 

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek. 

 

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.