Ładowanie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są zgodne z ich obecnym stanem, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych. Zamieszczane informacje mogą zawierać nieścisłości i błędy drukarskie. WIPASZ Spółka Akcyjna (dalej: spółka) może według własnego uznania wprowadzać zmiany do informacji, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie części niniejszej strony internetowej mogą również zostać zamknięte przez spółkę w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.


 


Powyższe obejmuje informacje przekazywane klientom korzystającym z usług on-line. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany informacji przekazywanych za pośrednictwem jej strony internetowej w wyniku zamieszczenia dodatkowych danych.


 


Spółka zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany informacji dotyczących cen i działań promocyjnych które zostaną̨ umieszczone na stronie www. Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu strat, bezpośrednich lub pośrednich, jakie mogą wynikać z wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub na innej stronie internetowej, która może być z nią powiązana. Obejmuje to miedzy innymi utratę zysków, poniesienie dodatkowych kosztów, zakłócenie działalności, utratę programów lub innych danych dotyczących systemu obsługi informacji o użytkownikach lub szkody wyrządzone w tym zakresie. Linki do innych stron internetowych zamieszczane są wyłącznie dla wygody.


 


Spółka nie potwierdza, ani też nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie tego rodzaju stron internetowych. Spółka nie potwierdza, ani też nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu wystąpienia wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej i innych powiązanych z nią stronach.


 


Treść niniejszej strony internetowej podlega prawom autorskim znajdującym się w posiadaniu spółki z zastrzeżeniem wszelkich praw. Niektóre części niniejszej strony internetowej mogą jednakże zawierać wizerunki lub teksty podlegające prawom autorskim znajdującym się w posiadaniu osób, które dostarczyły powyższe wizerunki lub teksty.

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00
 

 

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie). 

 

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka. 


Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. 

 

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek. 

 

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.