Kariera

07.06.2024

Zootechnik

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rzetelne wykonywanie zaleconych zadań związanych z prowadzoną działalnością z zakresu produkcji brojlera kurzego w celu osiągnięcia najlepszych wyników hodowlanych oraz ekonomicznych.

Do zakresu jej obowiązków będzie należało:

 • Planowanie, organizacja i nadzór prac związanych z chowem i hodowlą  na fermie drobiu. Organizacja i nadzór pracy wykonywanej przez pracowników fermy drobiu.

 • Prowadzenie dokumentacji hodowlanej oraz ewidencji dostarczonych dokumentów, odpowiedzialność za kompletowanie dokumentów dotyczących tuczu drobiu na fermie.

 • Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi oraz sprzętu znajdującego się na terenie fermy.

Wymagania:

Profil kandydata:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (rolnictwo, zootechnika, weterynaria, ekonomiczne)

 • Doświadczenie w branży drobiarskiej

 • Umiejętność nawiązywania kontaktów

 • Odpowiedzialność w codziennej pracy, rzetelne wykonywanie zadań oraz dyspozycyjność.

 • Umiejętność obsługi urządzeń fermowych

 • Znajomość procesu produkcji na fermie drobiu

 • Podstawowa znajomość zagadnień weterynaryjnych dotyczących chorób drobiu.

 • Prawo jazdy kat. B.

Naszym kandydatom oferujemy:

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy

 • Samochód służbowy

 • Narzędzia pracy – telefon, komputer

 • Prywatna opieka medyczna

 • Pakiet socjalny – dofinansowanie do Świąt

 • Karta Multisport

 • Darmowe posiłki

 • Odzież robocza

 • Wsparcie szkoleniowe oraz profesjonalne wprowadzenie na stanowisko pracy

 • Stabilną pracę w firmie o wysokiej i prestiżowej pozycji rynkowej

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.