Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Specjalista ds. kontroli jakości

01.07.2024

Specjalista ds. kontroli jakości

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji SZJ

 • Ciągłe doskonalenie zakładowego systemu HACCP

 • Reprezentacja zakładu podczas kontroli urzędowych oraz audytów strony drugiej i strony trzeciej

 • Weryfikacja specyfikacji zewnętrznych

 • Tworzenie i weryfikacja specyfikacji zakładowych

 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych

 • Opracowywanie i nadzór nad dokumentacją wymaganą przez Odbiorców

 • Bezpośrednia komunikacja z Odbiorcami w kwestiach dotyczących jakości

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikowalności produktu, przeprowadzanie testów identyfikowalności

 • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w zakładzie.

 • Rozpatrywanie i odpowiedzi na reklamacje

 • Weryfikacja zapisów SZJ

 • Weryfikacja zabiegów utrzymania higieny w zakładzie

 • Bieżąca współpraca z kierownictwem pozostałych działów.

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższego – technologia żywności, biotechnologia lub pokrewne

 • Znajomości przepisów prawnych dot. produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w branży spożywczej

 • Znajomość standardów BRC / IFS

 • Znajomość wymogów dot znakowania produktów

 • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację w kwestiach jakościowych

 • Prawa jazdy kat. B

 • Komunikatywności, asertywności, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjności, umiejętności pracy pod presją czasu

Naszym kandydatom oferujemy:

 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w nowoczesnej firmie o polskim kapitale;

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy;

 • Pakiet socjalny (m.in. karty MultiSport, dofinansowanie do świąt), grupowe ubezpieczenie zdrowotne, prywatna opieka medyczna, program poleceń pracowniczych;

 • Szkolenia i rozwój zawodowy;

 • Wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych;

 

Dołącz do nas i przekonaj się, że współpraca z Wipasz oznacza stabilność i ciągły rozwój!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:                                                                                                                                  ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:  „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.