Kariera

 1. Strona główna
 2. Kariera
 3. Brygadzista Dział Dzielenie/Pakownia

07.06.2024

Brygadzista Dział Dzielenie/Pakownia

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem Działu- Uboju/Dzielenia lub Pakownia
 • Organizacja pracy ok. 30 podległych pracowników działu
 • Ścisła współpraca z innymi działami w zakresie przyjęcia i wydania towaru
 • Zapewnienie ciągłości produkcji
 • Prowadzenie szkoleń stanowiskowych w zakresie przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i innych obowiązujących zasad systemu HACCP
 • Współpraca z Działem Kontroli Jakości w zakresie przestrzegania i ciągłego doskonalenia zasad systemu HACCP oraz innych wdrażanych systemów i standardów oraz monitorowanie wyznaczonych Krytycznych Punktów Kontroli i zwykłych Punktów Kontroli

Wymagania:

 • Wykształcenia min. średniego
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem i organizacji jego pracy
 • Odpowiedzialności i dyspozycyjności (praca zmianowa)

Naszym kandydatom oferujemy:

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet socjalny
 • Dofinansowania do świąt
 • Karta MultiSport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Darmowe posiłki regeneracyjne
 • Wsparcie szkoleniowe oraz profesjonalne wprowadzenie na stanowisko pracy
 • Wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy
 • Stabilną pracę w firmie o wysokiej i prestiżowej pozycji rynkowej

 

 

Informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych osobowych iod@wipasz.pl

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji,

3)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

5)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6)  dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

7)  administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania przez administratora z systemu informatycznego lub usług eRecruiter, zarządca lub właściciel tego systemu w imieniu administratora może wyłącznie w zakresie i na potrzeby modyfikacji (usprawnienia), lub utrzymania, lub naprawy błędów systemu informatycznego lub usług eRecruiter przetwarzać Dane Osobowe na obszarze EOG oraz może przekazywać Dane Osobowe do Państw Trzecich,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody – przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.