Ładowanie

Aktualności

Firma Wipasz S.A. finalistą konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla finalistów XXVI edycji konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Firma Wipasz S.A. zajęła wysokie II miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii dużych firm.

Tradycja przyznawania nagród w tym konkursie trwa już ćwierć wieku. Celem organizatora było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji w ramach podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła nie tylko kontrolować, ale również wyróżniać, nagradzać i promować firmy, które tworzą bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy. Stawką jest zdrowie, a nawet życie pracowników.

Dzisiaj konkurs to nie tylko możliwość zdobycia prestiżowej nagrody, ale również motywacja do dalszego rozwoju każdej z firm w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Najlepsi pracodawcy zaś biorą udział w finale ogólnopolskim.

Kryteria ocen to m.in.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących m.in.:

● stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, urlopów pracowniczych, ochrony pracy młodocianych, ochrony pracy kobiet, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,

● legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wykonywanej przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz opłacania składek na Fundusz Pracy,

● regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, funduszu świadczeń socjalnych.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:

● stanu obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy,

● oceny ryzyka zawodowego,

● stanu oraz jakości zabezpieczeń maszyn i urządzeń technicznych,

● zagrożeń czynnikami szkodliwymi,

● popularyzacji wiedzy o ochronie pracy, udział pracowników w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy.

Rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp, w tym m.in.:

● funkcjonujący lub wdrażany system zarządzania bezpieczeństwem pracy,

● zaangażowanie kadry kierowniczej w zakresie skutecznego funkcjonowania procedur bhp,

● udział pracowników w tworzeniu procedur bhp

Należy pamiętać, że ze względów na zróżnicowanie zakładów pod względem charakteru produkcji, wielkości zatrudnienia i skali problemów związanych z ochroną pracy, firmy ocenianie są w trzech kategoriach - w zależności od liczby pracujących - do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 pracowników. W tym miejscu należy podkreślić, że na szczeblu wojewódzkim firma Wipasz S.A. ustąpiła miejsca jedynie firmie ELTEL Networks Energetyka S.A., która została laureatem konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom Wipasz S.A. Wasza proaktywna postawa i niezwykłe zaangażowanie w formowanie kultury bezpiecznej pracy umożliwiło nam zajęcie wysokiego II miejsca w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Liczymy na dalszy rozwój i I miejsce na podium w następnym roku.

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1071/19-00
 

 

Wipasz S.A. podjął decyzje o realizacji dwóch projektów w miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie). 

 

Pierwszy to projekt badawczo rozwojowy pn. Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka. 


Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 15 489 200,78 zł. Instytucja Pośrednicząca, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce WIPASZ SA dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 195 680,30 zł, co stanowi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. 

 

Celem prac B+R zaplanowanych w ramach Projektu jest opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego, którego efektem będzie zwiększona wydajność, rentowność, skuteczność programów żywieniowych, zwiększenie dobrostanu zwierząt i możliwości integracji pionowej na trzech szczeblach współpracy, umożliwiając wdrożenie rezultatów Projektu na rynek. 

 

Drugi projekt to inwestycja obejmująca wykonanie prac budowlanych niezbędnych do utworzenia instalacji demonstracyjnej o szacowanym koszcie 13 720 154 złotych oraz kwota 19 392 190 złotych przeznaczona na wytworzenie pasz do demonstracji modelu – te działania będą całkowicie finansowanych ze środków własnych Spółki. 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.
Rozwój polskiej branży drobiowej poprzez opracowanie wzorcowego modelu hodowli Kurczaka Polskiego

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.